ชื่อพื้นเมือง (Vernacular Name)


คมขวาน = กระเบากลัก ครอบ = ก่องข้าวหลวง คลี้ = กลอย ควยเซียก = น้ำใจใคร่ ค้อนหมา = กะอวม คอม = กอม คอม = พลับพลา คอมเกลี้ยง = พลับพลา คอมส้ม = กอม คอมส้ม = พลับพลา คอแลน = กรวยป่า คอแห้ง = ก่อเกรียม คะนาง = กะอวม คะยา = กระถินพิมาน คันชุนสุนัขบ้า = กระทุงหมาบ้า คันซุง = ก้านถึง คันร่ม = ไมยราบ ค้างฮุง = กางหลวง คาซูโด = กูดโย่ง ค่ามัน = กลิ้ง ค่าสามซีก = กะเจียน
คำขาว คำแดง คำใต้ = กระถินเทศ คือ = กระดาด คุนเช้า = กัญชา คุยช้าง = กะตังกะติ้ว คุยหนัง = กะตังกะติ้ว เค่นแทว = แก้วมือไว เครือเขาคลอน = กระทุงหมาบ้า เครือเขามวก = เครือซูด เครือเขามวกขาว = เครือซูด เครือเขาหมู = กระทุงหมาบ้า เครือง้วนเห็น = กำลังช้างสาร2 เครือจ๋ายแดง = แก้วตาไว เครือซูด เครือเดา = กำลังควายถึก 1 เครือไส้ปลาไหล = จมูกปลาหลด เครือหมาน้อย = กรุงเขมา เคือขนตาช้าง = กะทกรก เคือขนตาช้าง = น้ำใจใคร่ แคเป๊าะ = กาซะลองคำ แคหาง = กะเจียน โคห์ลราบิ = กะหล่ำปม ไคร้น้ำ = กลึงกล่อม