ชื่อพื้นเมือง (Vernacular Name)


ขงเขมา = กรุงเขมา ขจาว = กระเชา ขเจา = กระเชา ขนาน = กอม ขนุนดิน = กากหมากตาฤาษี ขมัน = กระโดงแดง ขะจาวแจง = กระเชา ขะเจา = กระเชา ขะแจะ = กระแจะ ขัดมอญตัวผู้ = กระเจานา ขัดมอนเทศ = กรดน้ำ ขัดมอนเล็ก = กรดน้ำ ขันทอง = ก้านทอง ขางขาว = กอมขม ขางครั้ง = กอมขม ขางช้าง = สะเดาช้าง ขางแดง = สะเดาช้าง ข้างไลดุ = กรดน้ำ ข้าวก่ำ = กระต่ายจาม ข้าวคำ = กระต่ายจาม ขี้คาก = กำจาย ขี้เถ้า = พลับพลา ขี้มอด = กระเบากลัก ขี้แร็ก = แก้วมือไว ขี้แรด = กำจาย ขี้แรด = แก้วมือไว ขุนเหยิง = กรวยป่า ขุย = กระโดน เข็ดมูล = ไกรทอง เขนแทว = แก้วมือไว เขามวกขาว = เครือซูด เขียะ = กระบองเพชร เขืองปล้องสั้น = กำลังควายถึก 1 ไข่เต่า = กล้วยเต่า