ชื่อพื้นเมือง (Vernacular Name)


กกช้าง กกธูป = กกช้าง กกหมากพาสี = กากหมากตาฤาษี กงกอน = โกงกางใบใหญ่ กงกางนอก = โกงกางใบใหญ่ กงเกง = โกงกางใบใหญ่ กรดน้ำ กรวย กรวยน้ำ = กรวย กรวยป่า กรวยสวน = กรวย กรอสะนาสมูล = กอมขม กระจับนก กระจาย = กำจาย กระจาย กระจิก = ไก่ไห้ กระเจา = กระเชา กระเจ้า = กระเชา กระเจา = ปอกระเจาฝักยาว กระเจานา กระเจาะ = กระเชา กระเจี๊ยบ = กระเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบ = กระเจี๊ยบมอญ กระเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบเปรี้ยว = กระเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบมอญ กระแจะ กระแจะจัน = กระแจะ กระเช้า = กระเชา กระเชา กระเช้าผีมด กระเช้ามด = กระเช้าผีมด กระเช้าสีดา กระเชาะ = กระเชา กระดังงอ = กระดังงาสงขลา กระดังงัว = การเวก กระดังงา กระดังงาจีน กระดังงาเถา = การเวก กระดังงาไทย = กระดังงา กระดังงาเบา = กระดังงาสงขลา กระดังงาใบใหญ่ = กระดังงา กระดังงาป่า = การเวก กระดังงาสงขลา กระดังงาสาขา = กระดังงาสงขลา กระดังงาใหญ่ = กระดังงา กระดาด กระดาดขาว = กระดาด กระดาดดำ 1 กระดาดดำ 2 กระดุมเงิน กระดูกไก่ = กระจับนก กระดูกไก่ดำ กระเดาะ = น้ำใจใคร่ กระเดาะอาจิง = น้ำใจใคร่ กระแดะ กระโดงแดง กระโดน กระโดนดิน กระโดนทุ่ง = กระโดนดิน กระโดนเบี้ย = กระโดนดิน กระไดลิง กระไดวอก = กระไดลิง กระต่ายจาม กระต่ายจามใหญ่ = กรดน้ำ กระแตไต่ไม้ กระถิน = กระถินเทศ กระถิน = กระถินไทย กระถินณรงค์ กระถินทุ่ง = กระถินนา กระถินเทศ กระถินไทย กระถินนา กระถินบ้าน = กระถินไทย กระถินป่า = กระถินพิมาน กระถินป่า = แฉลบขาว กระถินพิมาน กระถินวิมาน = กระถินพิมาน กระถินหอม = กระถินเทศ กระถินหางกระรอก กระโถนนางสีดา กระโถนฤาษี กระทงลาย กระทงหมาบ้า = กระทุงหมาบ้า กระทอก = น้ำใจใคร่ กระทอกม้า = น้ำใจใคร่ กระทืบยอบ = ไมยราบ กระทืบยอบ กระทุงลาย = กระทงลาย กระทุงหมาบ้า กระทุ่มกลอง = กลึงกล่อม กระทุ่มคลอง = กลึงกล่อม กระเทียม กระเทียมขาว = กระเทียม กระเทียมจีน = กระเทียม กระเทียมช้าง กระเทียมต้น 1 กระเทียมต้น 2 กระเทียมใต้ = กระเทียมต้น 1 กระเทียมเถา กระบก กระบกคาย = กระโดงแดง กระบองเพชร กระเบา = กระเบาใหญ่ กระเบา กระเบากลัก กระเบาเข้าแข็ง = กระเบาใหญ่ กระเบาเข้าเหนียว = กระเบาใหญ่ กระเบาค่าง กระเบาซาวา = กระเบากลัก กระเบาแดง = กระเบาค่าง กระเบาตึ้ก = กระเบาใหญ่ กระเบาน้ำ = กระเบาใหญ่ กระเบาพนม = กระเบากลัก กระเบาลิง = กระเบากลัก กระเบาใหญ่ กระเบียน = กระเบากลัก กระเบื้องถ้วย = กะอวม กระปรอก = กระแตไต่ไม้ กระปรอกเล็ก กระปรอกว่าว = กระแตไต่ไม้ กระปรอกสิงห์ กระปรอกหัวหิน = กระปรอกเล็ก กระปรอกหางแมว กระโปรงแจง = ไก่ไห้ กระโปรงทอง = กะทกรก กระพังโหม = จมูกปลาหลด กระเพาะปลา กระเรียน = กระเบากลัก กระหนกนฤมิต กระหนกนารี = กระหนกนฤมิต กระหมุดปลาไหล กระโหด กราย กริง = กะอวม กรุงเขมา กฤษณา กล้วยค่าง กล้วยตับเต่า = กล้วยเต่า กล้วยเต่า กล้วยน้อย กล้วยปิ้ง กล้วยมดสัง = ย่านนมควาย กล้วยมะสัง กล้วยมุดสัง = ย่านนมควาย กล้วยมูซัง = ย่านนมควาย กล้วยไม้-กาฝาก กล้วยไม้พันงู กล้วยหมูสัง = ย่านนมควาย กล้วยอ้ายพอน กลอย กลอยข้าวเหนียว = กลอย กลอยนก = กลอย กลอยหัวเหนียว = กลอย กลาดีบูเก๊าะ = กระดาดดำ1 กลิ้ง กลึงกล่อม ก่วม 1 ก่วม 2 ก่วมแดง ก้วย = กรวยป่า ก้วยกี่ = สะเดาช้าง กวักทองคำ ก่อเกรียม กองแกบ ก่องข้าวต้น = ก่องข้าวหลวง ก่องข้าวหลวง ก่อแซะ ก่อทิง = ไก่ไห้ กอบแกบ = กองแกบ กอม = พลับพลา กอม กอมก้อลอดขอน กอมขม ก้อมส้ม = พลับพลา กอย = กลอย ก่อสร้อย ก่อหัด = ก่อสร้อย ก่อออบ = กอม กะจิงดูแพะ = กูดหมาก 1 กะเจียน กะฉอดไข่ กะฉอดแรด กะตังกะติ้ว กะติงกา = แก้วขี้ควาย กะติงงอ = แก้วขี้ควาย กะทกรก = น้ำใจใคร่ กะทกรก กะแทว = แก้วมือไว กะแทวแดง = แก้วตาไว กะแท้วแดง = แก้วมือไว กะนอน = กระโดน กะบก = กระบก กะปกกะปู = พลับพลา กะปอดไม้ = เกล็ดมังกร กะป้อดอย กะพล้า = กอม กะเพราพระ = กรวย กะมูนิง = แก้ว กะเมาเขา กะโมกเขา กะลำเพาะต้น = กอมขม กะเส็ดโคก = กระถินไทย กะเส็ดบก = กระถินไทย กะหล่ำดอก กะหล่ำดอกอิตาเลียน กะหล่ำดาว กะหล่ำต้น = กะหล่ำดอก กะหล่ำใบ = กะหล่ำปลี กะหล่ำปม กะหล่ำปลี กะหล่ำปลีใบย่น กะหล่ำปลีพวง = กะหล่ำดาว กะหล่ำหัวลำต้น = กะหล่ำดาว กะอวม กะอิด = ไก่ไห้ กัญชา กัญชาจีน = กัญชา กัญชาป่า = กรดน้ำ กัญชาป่า กันเกรา กับแก้ กัลปพฤกษ์ = กาฬพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ กากหมาก กากหมากตาฤาษี กากี = กาซะลองคำ กางเกง = โกงกางใบใหญ่ กางขี้มอด = สะเดาช้าง กางหลวง กาแจ๊ะกูโด = กาหลง กาซะลองคำ กาซาว = กระเชา กาแด๊ะ = กระแดะ ก้านตอง = ก้านทอง ก้านถึง ก้านทอง กานล์ = กัลปพฤกษ์ กาน้า = สมอจีน กาบกล้วย ก้ามกราม = จามจุรี ก้ามกุ้ง = กำลังควายถึก 1 ก้ามกุ้ง = จามจุรี ก้ามกุ้งต้น = กอมขม ก้ามปู = กอมก้อลอดขอน ก้ามปู = จามจุรี ก้ามปูหลุด ก่ายกอมเครือ กายอม กายูการู = ไม้หอม กายูกาฮู = ไม้หอม กายูมือเบ็ง = ก้านทอง กายูมือแยง = ก้านทอง การบูร การบูรป่า = กระต่ายจาม การเวก = กระดังงาจีน การเวก การะเกด การะเกดด่าง = การะเกด การะเกดหนู กาเล็ดกาเว้า กาเสดโคก กาหลง กาหลงเขา กาฬพฤกษ์ กำจัด = กำจัดต้น กำจัดต้น กำจัดย่าน กำจัดหน่วย กำจาย = กระจาย กำจาย = กลึงกล่อม กำจาย กำเบ้อ = ก่วม 2 กำแพงเจ็ดชั้น กำลังขุนมาน = กำลังหนุมาน กำลังควายถึก กำลังควายถึก1 กำลังช้างสาร 1 กำลังช้างสาร 2 กำลังเสือโคร่ง กำลังเสือโคร่ง = ก่อสร้อย กำลังหนุมาน กิ๊กุกะเจ้ย = กูดปิ้ด กิ๊กุเด๊าะ = กูดเปื๋อย กิ่งขึ้น กินกุ้งน้อย กิมบี๊ = จามจุรี กีบม้าลม = เกล็ดนาคราช กีบม้าลม = เกล็ดนาคราช 1 กือแก = กูดปิ้ด กุง กุ่ม กุ่มน้ำ = กุ่ม กุ่มน้ำ กุ่มบก กุมาริกา = เครือซูด กุยช่าย กุยช่ายใบกลม = กุยช่ายฝรั่ง กุยช่ายฝรั่ง กุลา = กระเบาค่าง กุเลง = กระเทียมต้น 2 กุหลาบขาว = ดอกสามสี กุหลาบขาว 1 กุหลาบขาว 2 กุหลาบแดง 1 กุหลาบแดง 2 กุหลาบเทียม 1 กุหลาบเทียม 2 กุหลาบป่า = คำขาว กุหลาบพันปี = คำแดง กุหลาบพุกาม = กุหลาบเทียม 1 กุหลาบเมาะลำเลิง = กุหลาบเทียม 2 กุหลิม = กระเทียมต้น 2 กูดกวาง กูดก้านแดง กูดกิน = ผักกูดขาว กูดกิน กูดเกียว = กูดกวาง กูดเกี๊ยะ = กูดตั่ง กูดเกี๊ยะ กูดแก้ว = กูดแต้ม กูดแก้ว กูดไก่ = กูดแต้ม กูดขน กูดข้างฟาน = กูดดอย กูดขาบ กูดขาว = ผักกูดขาว กูดขาฮอก = กระแตไต่ไม้ กูดขี้หลับ กูดคึ = ผักกูดขาว กูดง้อง กูดงอแง กูดเงิน 1 กูดเงิน 2 กูดโง่ง = กูดโย่ง กูดจักเข็บ 1 กูดจักเข็บ 2 กูดซาง = กูดกวาง กูดดอย = กูดตั่ง กูดดอย กูดแดง = กูดหางไก่ กูดแดง กูดต้น = กูดพร้าว กูดต้น กูดตอง กูดตั่ง = กระปรอกเล็ก กูดตั่ง กูดตาด = กูดหมาก 1 กูดแต้ม = กูดแก้ว กูดแต้ม = กูดปิ้ด กูดแต้ม กูดทอง = กูดหอมป้อมใบย่อย กูดน้ำ = ผักกูดขาว กูดปรง กูดปิ้ด กูดเป้า = กูดหางค่าง 1 กูดเป้าหลวง = กูดหางค่าง 1 กูดเปื๋อย กูดผา กูดผี 1 กูดผี 2 กูดผีสือ กูดพร้าว กูดเฟือย = กระปรอกเล็ก กูดไม้ = กระปรอกเล็ก กูดย่อย = กูดหางไก่ กูดย่อย กูดยี กูดยูง กูดโย่ง กูดลอง = กูดยูง กูดลอง กูดสร้อย กูดหก = กูดกวาง กูดหก = กูดแต้ม กูดหงอด = กะฉอดไข่ กูดหมัก กูดหมาก 1 กูดหมาก 2 กูดหมึก = กูดปิ้ด กูดห้วย กูดห้อม กูดหอมป้อมใบย่อย กูดหัวเหล็ก = กูดแต้ม กูดหางไก่ กูดหางค่าง 1 กูดหางค่าง 2 กูดหางนกกะลิง = กูดหางค่าง 1 กูดหางนกกะลิง 1 กูดหางนกกะลิง 2 กูดหางนกยูง = กูดโย่ง กูดหางนกยูง กูดหางม้า = กระปรอกเล็ก กูดหิน กูดอ้อม = กระปรอกเล็ก กูดฮ่มค่า = กูดกวาง กูดฮ่มค่า = กูดเปื๋อย กูดฮอก เก๋งหลวง = เกี๋ยงป่า เกด เกรอะ เกลแซ = แก้วตาไว เกล็ดนาคราช เกล็ดนาคราช 1 เกล็ดมังกร เกลอู = แก้วตาไว เกากรึนอง = กระถินเทศ เกากีฉ่าย เกาจีฉ่าย = เกากีฉ่าย เกี๋ยงป่า เกี๋ยงหลวง = เกี๋ยงป่า เกี๋ยงหลวง เกี่ยวไก่ แก้ว แก้วกาหลง = กระเบาใหญ่ แก้วขาว = แก้ว แก้วขี้ไก่ = แก้ว แก้วขี้ควาย แก้วเจ้าจอม แก้วตาไว = แก้วมือไว แก้วตาไว แก้วพริก = แก้ว แก้วมือไว = แก้วตาไว แก้วมือไว แก้วลาย = แก้ว โกงกาง = โกงกางใบเล็ก โกงกางเขา โกงกางนอก = โกงกางใบใหญ่ โกงกางน้ำจืด โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ โกงกางหัวสุม โกโรโกโส = ไก่ไห้ ไก่ = สะเดาช้าง ไก้กวิลุ = ผักกูดขาว ไก่ต้น ไกรทอง ไก่ไห้