ชื่อพื้นเมือง (Vernacular Name)


ฮวงซาง = กระเทียมต้น 1 ฮ้วนหมู = กระทุงหมาบ้า ฮังคาว = กระเชา ฮ้างคาว = กระเชา ฮาย = กำจาย ฮายปูน = กำจาย