ชื่อพื้นเมือง (Vernacular Name)
ดอกกฤษณารากไม้ = กากหมากตาฤาษี ดอกคำใต้ = กระถินเทศ ดอกน้ำหมึก = กะป้อดอย
ดอกสามสี ดำ = กอมขม ดีงูต้น = กอมขม ดูกช้าง = กระเบากลัก เดาน์กาโละ = กระแตไต่ไม้ เดาน้ำ = กำลังควายถึก 1 แดงน้ำ = สะเดาช้าง