ชื่อพื้นเมือง (Vernacular Name)


จมูกปลาหลด จมูกปลาไหลดง = จมูกปลาหลด จะบก = กระบก จันเขา = กอมขม จันทน์ดง = กะเจียน จางจืด = กาซะลองคำ จ๊าพริก = แก้ว จามจุรี จ๊าเมี่ยง = กระเบากลัก จำเมาะ = กระบก จิก = กระโดน จิงกล้อม = กล้วยค่าง จิงกล่อม = กลึงกล่อม จิยอบต้นตาล = ไมยราบ จือมือแก = พลับพลา จุกขวด = กอม จุ้มจ่ำ = กะอวม จุมพร้า = กรวย เจตมูล = ไกรทอง โจ้นเหล็ก = กูดปิ้ด