ทืบยอด


ชื่อพื้นเมือง : นกเขาเง้า (นครราชสีมา), ห่อตูปลู (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ทืบยอด (สุราษฎร์ธานี)


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Biophytum petersianum Klotzsch


ชื่อวงศ์ : OXALIDACEAE


ชื่อสามัญ : -


ลักษณะ : ไม้ล้มลุกปีเดียว ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ ใบย่อยรูปกลมหรือรี 3-9 คู่ โคนกลีบดอกสีเหลือง ปลายกลีบสีส้มหรือแดง


ประโยชน์ : ในมาเลเซียใช้ทั้งต้นกินช่วยให้มีลูกดก


โทษ : -


ข้อมูลเพิ่มเติม