กำลังควายถึก


ชื่อพื้นเมือง : กำลังควายถึก (ยะลา)


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dracaena robusta Ridl.


ชื่อวงศ์ : AGAVACEAE


ชื่อสามัญ : -


ลักษณะ : ไม้พุ่ม ลำต้นสีเทา ใบเดี่ยวค่อนข้างแข็ง เรียงเวียนสลับ รูปใบหอกแคบ ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ตั้งตรง ออกตามปลายยอด มีดอกหนาแน่นเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 ดอก ไม่มีก้านดอกหรือก้านดอกสั้น กลีบรวม 6 กลีบ สีชมพู โคนติดกัน ผลและเมล็ดกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 มม. ขึ้นตามเขาสูงในป่าภาคใต้


ประโยชน์ : -


โทษ : -


ข้อมูลเพิ่มเติม