กำลังหนุมาน


ชื่อพื้นเมือง : กำลังหนุมาน (ภาคใต้), กำลังขุนมาน (นครศรีธรรมราช), สะลีกี่บูโต๊ะ (มลายู-นราธิวาส)


ชื่อวิทยาศาสตร ์: Dracaena conferta Ridl.


ชื่อวงศ์ : AGAVACEAE


ชื่อสามัญ : -


ลักษณะ : ไม้พุ่ม ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับเป็นกลุ่มที่ปลายกิ่ง รูปแถบ ช่อดอกเป็นช่อโปร่ง ออกตามปลายยอด ช่อแขนงยาวประมาณ 1 ซม. มี 3-4 ดอก ก้านดอกสั้น กลีบรวม 6 กลีบ สีขาว โคนติดกันเป็นรูปทรงกระบอก ผลกลม ขึ้นในป่าดิบทางภาคใต้


ประโยชน์ : -


โทษ : -


ข้อมูลเพิ่มเติม