สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Rutaceae


มะนาวผี

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Atalantia monophylla (DC.) Correa
วงศ์ :  Rutaceae
ชื่อสามัญ

ชื่ออื่น :  กรูดเปรย (เขมร-จันทบุรี); กรูดผี (สุราษฎร์ธานี); กะนาวพลี (ภาคใต้); ขี้ติ้ว, จ๊าลิว (ภาคเหนือ); นางกาน (ขอนแก่น); มะนาวผี (เชียงใหม่, ราชบุรี); มะลิว (เชียงใหม่)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ไม้พุ่ม มักพบหนามแหลมตามกิ่งก้านทั่วไป ใบ ประกอบแบบนิ้วมือ เรียงสลับ มีใบย่อย 1 ใบ ใบรูปไข่หรือรูปรี  ปลายใบหยักเว้าตื้น หรือแยกเป็น 2 พู ก้านใบสั้น ใบหนาและเหนียวสีเขียว มีต่อมน้ำมันใสอยู่ทั่วไป ดอก ออกเป็นช่อกระจุกหรือเป็นช่อสั้นๆ ที่ซอกใบ กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 3-5 แฉก กลีบดอก 4 กลีบ สีขาว กลิ่นหอม เกสรเพศผู้ 8 อัน ก้านเกสรเชื่อมกันเป็นหลอด เกสรเพศเมีย รังไข่เหนือวงกลีบตั้งอยู่บนจานฐานดอก ผล สด รูปกลม 1.0-2.5 ซม. เปลอกหนา
          ระยะเวลาออกดอก เดือนติดผลประมาณเดือน มกราคม-พฤษภาคม  มีการกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศ อินเดีย ศรีลังกา พม่าไทย ลาว กัมพูชา เวียตนาม มาเลเซีย ในประเทศไทย พบที่ เชียงใหม่ ขอนแก่น ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชลบุรี

ประโยชน์ :  ปลูกเป็นไม้ประดับ