สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Rutaceae


 


ช้างงาเดียว

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Luvunga scandens (Roxb.) Buch.-Ham. (Paramignys Scandens  Craib.)
วงศ์ :  Rutaceae
ชื่อสามัญ

ชื่ออื่น :  ช้างงาเดียว (จันทบุรี); เดือยไก่ (สตูล); หนามเกียวไก่, หนามคือไก่ (ภาคเหนือ); หนามคาใบ, หนามเดือยไก่ (ประจวบคีรีขันธ์)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้รอเลื้อย เลื้อยได้ไกลถึง 25 30 เมตร ใบเดี่ยว เมื่อยังอ่อนเป็นใบเรียวยาวขอบขนาน ขนาด 12 x 2 ซม. เมื่อต้นโตขึ้นใบจะมีลักษณะเป็น 3 ใบย่อย ออกจากจุดเดียวกัน และขนาดเท่าๆ กัน 10 x 5 ซม. มีหนามโค้งงอออกตรงข้ามกับใบ ขนาด 4 ซม. คล้ายงาช้าง ดอกสีขาว เป็นช่อขนาดเล็กมี 5 กลีบ ผลกลมเมล็ดเดี่ยว
          พรรณไม้นี้มักพบขึ้นเองในป่าบนเขาสระบาป จังหวัดจันทบุรีมีมาก
ประโยชน์ :  ราก จะมีรสขื่นปร่า ใช้รักษาพิษฝีภายใน รักษาโรคไตพิการ รักษากษัย และปัสสาวะพิการ