ชื่อวิทยาศาสตร์

Sirindhornia pulchella  H.A.Pedersen & S. Indhamusika

 วงศ์ ORCHIDACEAE 
ชื่อสามัญ

 -

ชื่อพื้นเมือง เอื้องศรีเชียงดาว
 ลักษณะทั่วไป

          กล้วยไม้ดิน สูง 10-25 ซม. ใบแผ่รูปไข่กว้าง มีเส้นใบขนานตามยาวประมาณ 8-10 เส้น และมีจุดประสีแดงอมม่วงทั่วไป ช่อดอกสูง 10-30 ซม. มีประมาณ 4-12 ดอก ดอกสีชมพูมีประสีชมพูเข้ม กลีบข้างเป็นสีชมพูแกมขาว แผ่คล้ายหูค่อนข้างกลม สีเขียวแกมชมพู กลีบปากมีจุดประสีแดงหรือสีออกแดงแกมชมพู ส่วนปลายแผ่เป็น 3 พูตื้นๆ ขนาดประมาณ 10-11 มม. เส้าเกสรเป็นก้อนใหญ่ งวงน้ำหวานเป็นหลอดยาวโค้ง ขนาดยาวประมาณ 11-14 มม.

           เป็นพืชชนิดใหม่ พบเฉพาะที่ดอยเชียงดาว ในประเทศไทย ที่ระดับความสูง 1,800-2,000 เมตร ดอกบานช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรรณไม้เมืองสยาม  Home