รสสุคนธ์  ( Tetracera loureiri  Pierre.)
วงศ์ :
DILLENIACEAE

 

 

 

าชาวดี  ( Buddleja paniculata  Wall.)
วงศ์ :
BUDDLEJACEAE

 

 

 

าตรี  ( cestrum nocturnum  L. )
วงศ์ :
SOLANACEAE


 
 

 
ดาวัลย์    (  Porana volubilis  Burm.f.)
วงศ์ :
CONVOLVULACEAE


 
 

 
ลีลาวดี  ( Plumeria  spp. )
วงศ์ :
APOCYNACEAE

 
 

 
ำดวน  (Melodorum fruticosum  Lour. )
วงศ์ : ANNONACEAE


 
 

 
ล็บมือนาง  ( Quisqualis indica  L. )
วงศ์ :
COMBRETACEAE

 

 


  หน้าหลัก : บุปผาราชินี : หอมกลิ่นดอกไม้ : ไม้ดอกหอม : ไม้ดอกม่วง : ไม้พุทธประวัติ : ไม้ประจำจังหวัด