นมตำเรีย (Hoya  ovalifolia Wight & Arn.)
วงศ์ : ASCLEPIADACEAE

 

 

นมแมว  ( Rauwenhoffia siamensis  Scheff.)
วงศ์ :
ANNONACEAE


 

นางแย้ม  ( Clerodendrum chinensis  Mabls.)
วงศ์ :
LAMIACEAE


 

 


  หน้าหลัก : บุปผาราชินี : หอมกลิ่นดอกไม้ : ไม้ดอกหอม : ไม้ดอกม่วง : ไม้พุทธประวัติ : ไม้ประจำจังหวัด