มณฑา  (Magnolia libifera  Baill. )
วงศ์ :
MAGNOLIACEAE

 

 

 

หาหงส์  ( Hedychium coronarium  J.Konig. )
วงศ์ :
ZINGIBERACEAE

 

 

 

ะลิ  ( Jasminum Sambac  Ait)
วงศ์ :
OLEACEAE


 
 

 
มก    (  Wrightia religiosa  Benth.)
วงศ์ :
APOCYNACEAE


 
 

 
ังตาน  ( Schima wallichii  (DC.) Korth. )
วงศ์ : THEACEAE


 
 

 
ี่โถ  (  Nerium oleander  L.)
วงศ์ :
APOCYNACEAE


 
 

 
ี่หุบ  ( Magnolia coco  DC.  )
วงศ์ :
MAGNOLIACEAE


 

 


  หน้าหลัก : บุปผาราชินี : หอมกลิ่นดอกไม้ : ไม้ดอกหอม : ไม้ดอกม่วง : ไม้พุทธประวัติ : ไม้ประจำจังหวัด