กรรณิการ์  ( Nyctanthes arbortristis  L. )
วงศ์ :
OLEACEAE

 

 

 

กันเกรา  ( Fagraea Fragrans  Roxb. )
วงศ์ : GENTIANACEAE

 

 

 

กุมาริกา  ( Parameria barbata Schum.var.barbata )
วงศ์ : APOCYNACEAE


 
 

 
การะเวก  ( Artabotrys siamensis Miq. )
วงศ์ :
ANNONACEAE

 
 

 
กระดังงา  ( Cananga odorata Hook.f.&Thomson var.odorata )
วงศ์ :
ANNONACEAE
* ภาพที่แสดงให้เห็นนี้เป็นกระดังงาไทย ชนิดอื่นๆ หาอ่านได้ในข้อมูลดอกไม้ *

 
 

 
กุหลาบ  (Rosa  spp. & Rosa  hybrids )
วงศ์ : ROSACEAE
* กุหลาบมีมากมายหลายพันธุ์ ของไทยที่รู้จักกันดีคือกุหลาบมอญ หาอ่านได้ในข้อมูลดอกไม้ *

 
 

 
แก้ว  (  Murraya  paniculata Jack.)
วงศ์ : RUTACEAE


 

 


  หน้าหลัก : บุปผาราชินี : หอมกลิ่นดอกไม้ : ไม้ดอกหอม : ไม้ดอกม่วง : ไม้พุทธประวัติ : ไม้ประจำจังหวัด