จันทน์กะพ้อ  ( Vatica diospyroides  Syming.)
วงศ์ :
DIPTEROCARPACEAE

 

 

จำปา  ( Michelia champaca  L)
วงศ์ :
MAGNOLIACEAE


 

จำปี  ( Michelia alba  DC )
วงศ์ :
MAGNOLIACEAE
* จำปีมีความหลากหลาย แต่ทุกชนิดมีกลิ่นหอม  ดูรายละเอียดจำปีเพิ่มเติมได้ที่เรื่องไม้ดอกหอม

 

 

จำปีแขก ( Michelia figo  Spreng )
วงศ์ :
MAGNOLIACEAE

 

 

 

จำปูน (Anaxagorea javanica  BI.)
วงศ์ :
ANNONACEAE


 
 

 


  หน้าหลัก : บุปผาราชินี : หอมกลิ่นดอกไม้ : ไม้ดอกหอม : ไม้ดอกม่วง : ไม้พุทธประวัติ : ไม้ประจำจังหวัด