ชะลูดช้าง  ( Stephanotis floribunda Brongn.)
วงศ์ :
ASCLEPIADACEAE

 

 

ช้างน้าว  (Ochna integerriima Merr. )
วงศ์ :
OCHNACEAE 

ชำมะนาด  ( Vallaris glabra  Ktze.)
วงศ์ :
APOCYNACEAE


 

 


  หน้าหลัก : บุปผาราชินี : หอมกลิ่นดอกไม้ : ไม้ดอกหอม : ไม้ดอกม่วง : ไม้พุทธประวัติ : ไม้ประจำจังหวัด