บานบุรีหอม  ( Odontadenia  macrantha (Roem.& Schult.) Markgr. )
วงศ์ :
APOCYNACEAE


 

 

 

ุหงา  ( Friesodielsia  desmoides  (Craib)Steenis.)
วงศ์ :
ANNONACEAE
* ที่เห็นภาพคือบุหงาเซิง พืชวงศ์นี่มีหลากหลาย ดูรายละเอียดได้ในไม้ดอกหอม
 

 

 

บุนนาค  (Mesua ferrea  L.  )
วงศ์ :
CLUSIACEAE


 
 

 
ัว  ( Nymphaea lotus  L.)
วงศ์ : NYMPHAEACEAE

* บัวมีหลากหลายพันธุ์ ต่างสกุลกัน ในภาพนี้เป็นบัวผัน

 
 

 
ประดู่  ( Pterocarpus macrocarpus Kurz. )
วงศ์ : FABACEAE
* ภาพที่เห็นเป็นประดูป่า มีอีกชนิดหนึ่งคือประดู่บ้าน อ่านได้ในข้อมูลดอกไม้


 
 

 
ประยงค์  ( Aglaia odorata  Lour.)
วงศ์ : MELIACEAE


 
 

 
ีบ  (  Millingtonia hortensis  L.)
วงศ์ :
BIGNONIACEAE


 

 


  หน้าหลัก : บุปผาราชินี : หอมกลิ่นดอกไม้ : ไม้ดอกหอม : ไม้ดอกม่วง : ไม้พุทธประวัติ : ไม้ประจำจังหวัด