ชะลูดช้าง
Stephanotis floribunda  Brongn.

     ดอกเอ๋ย ดอกชะลูดช้าง
ยามผลิดอกออกเด่นเป็นมันวาว
ช่างหอมล้นทนทานตระการกลิ่น
ยามพระพายชายพัดระบัดเรียว

  ช่อสะอางกลีบหนาผกาขาว
ขี้ผึ้งขาวราวกันกระนั้นเชียว
ห้ากลีบชิ้นลำเถาพริ้งเพราเขียว
เถาวัลย์เลี้ยวเลยพันอยู่มั่นเอยฯ

                                                                                           ดอกไม้หอมเมืองไทย...เรืองอุไร กุศลาศัย

          ไม้เลื้อยขนาดย่อม มีลำเถากลมเกลี้ยง ชอบเลื้อยพันไปตามเครื่องพักพยุง มียางขาวอยู่ในทุกๆ ส่วน ใบหนาสีเขียวแก่ หลังใบเป็นมัน ดอกออกเป็นช่อตามข้อ  แต่ละดอกรูปคล้ายกรวย ปากผายเล็กน้อย โคนเป็นหลอดสีขาว ค่อนข้างหนาและเป็นมันคล้ายขี้ผึ้ง ยาว 3-4 ซม. ปลายแยกเป็น 5 แฉก บานทนทานมากพอใช้ และมีกลิ่นหอมเย็น เวลาติดผล ผลคล้ายมะม่วงกะล่อน เมล็ดมีขนเป็นพู่คลุม
          ชะลูดช้างเป็นพันธุ์ไม้ต่างประเทศ แต่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยนานแล้ว เมื่อต้องการขยายพันธุ์ มักจะใช้วิธีทับกิ่งกัน แต่ตอนก็ได้ เพาะเมล็ดก็ได้
          ชื่ออื่นที่เรียกกันคือ ซ่อนกลิ่นเถา ซึ่งเข้าใจว่าแปลมาจากชื่อภาษาอังกฤษว่า Creeping Tuberose