ลำดวน
Melodorum fruticosum  Lour.
(ANNONACEAE)

     ลำดวนหวนหอมตระหลบ
นึกถวิลกลิ่นบุหงา

  กลิ่นอายอบสบนาสา
รำไปเจ้าเศร้าถึงนาง

                                                                                                                                          บทเห่เรือ...พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์

                    เป็นต้นไม้โตเต็มที่ไม่เกิน 5 เมตร ทรงต้นเป็นพุ่ม ดอกสีเหลืองนวลคล้ายดอกนมแมว แต่ทรงสวยกว่าและกลีบมนกว่า  กลีบชั้นนอกแบนแผ่เต็มที่ แต่ชั้นในหุ้มเข้าหากันหมด หอมเวลาเย็นและเวลากลางคืน กลิ่นหอมเย็นๆ รื่นระรวยตลอดเวลา

              ลำดวนเป็นไม้ท้องถิ่นของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบมากทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะที่จังหวัดศรีสะเกษ มีต้นลำดวนเหลืออยู่ค่อนข้างมาก จนมีการจัดเทศกาลดอกลำดวนในช่วงเดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม ลำดวนเป็นพันธุ์ไม้วงศ์เดียวกับนมแมว สายหยุด และการะเวก พันธุ์ไม้ในวงศ์นี้มีอีกหลายชนิดที่ดอกมีกลิ่นหอม

     ลำดวนเจ้าเคยร้อย
เรียมชมดมสบาย

  กรองเป็นสร้อยลำดวนถวาย
พี่เอาสร้อยห้อยคอนาง

                                                                                             นิราศธารโศก...พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์