ลั่นทม
Plumeria  spp.
(APOCYNACEAE)

     เดินพลางทางชมพรรณไม้
ริมทางหว่างเขาล้วนลั่นทม

  พฤกษาใหญ่เรียบเรียงรื่นร่ม
ต้องลมดอกดวงร่วงเรี่ยทาง

                                                                                                                                 อิเหนา...พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2

                    ไม้ต้นขนาดกลาง เนื้อไม้อ่อน แตกกิ่งก้านเป็นแฉก เป็นง่าม ทำให้แลเห็นว่าทรงพุ่มใหญ่โต มียางขาวเหนียว เป็นพันธุ์ไม้สลัดใบในฤดูแล้งก่อนที่จะผลิดอกและผลิใบรุ่นใหม่ ทั้งต้นและกิ่งนั้นก็อวบน้ำ ฉะนั้นจึงสามารถขึ้นได้ในที่แห้งแล้งเป็นอย่างดี ใบโต ดอกออกเป็นช่อ ขนาดของดอกก็โตพอใช้ มีหลายสีด้วยกัน อาจจำแนกและเรียกได้ว่าจำพวกสีนั้น สีนี้ตามถนัด ส่วนกลิ่นนั้นหอมแรงมากน้อยตามชนิด

            ลั่นทมปลูกง่าย ตัดกิ่งชำเอาโดยเฉพาะในระยะเวลาที่กิ่งสลัดใบแล้ว รากงอกเกิดเป็นต้นใหม่เร็วมาก แต่จะใช้เมล็ดเพาะก็ได้

             ถิ่นเดิมอยู่ในอเมริกาเขตร้อน เป็นพันธุ์ไม้วงศ์เดียวกับยี่โถและโมก ชนิดที่นิยมปลูกกันมานาน มีทั้งดอกสีขาวปลายกลีบมน ใจกลางดอกสีเหลือง ทางภาคใต้เรียก ดอกไม้ขอม เป็นดอกไม้บูชาครู หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทางอีสานเรียก จำปาลาว ส่วนชื่อลั่นทมนั้นเรียกกันในภาคกลาง ต่อมามีผู้นำเข้าพันธุ์อื่นๆที่มีสีสรร รูปทรงดอก และกลีบดอก ตลอดจนช่อดอกต่างๆ กันอีกมากมายเข้ามาปลูกเป็นไม้ประดับ

     มะลิวันพันกิ่งมณฑาเทศ
บนเนินเขาล้วนเหล่าลั่นทม 

  แก้วเกตุดอกดกตกอยู่ถม
ดอกสุกรมยมโดยโชยรส

                                                                                                           อิเหนา...พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2

  ** ลั่นทม  มีชื่อเรียกใหม่ว่า " ลีลาวดี" **
ข้อมูลละเอียด " ลีลาวดี " จากห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร  http://www.doa.go.th/web-itc/library/agriculture/plumeria.htm