ลดาวัลย์
Porana volubilis  Burm.f.
(CONVOLVULACEAE)

     ปริงปรางลางต้นผลดก
ลดาวัลยพันพุ่มอัมพา

  คณานกจับจิกเป็นภักษา
สาวหยุดย้อยระย้ายมโดย

                                                                                     อิเหนา...พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2

            ลดาวัลย์พันธุ์นี้เป็นพันธุ์ไม้เลื้อยที่ให้ดอกในฤดูหนาว นิยมปลูกเป็นซุ้มหรือตามรั้วกันมาก  ดอกออกเป็นพวงเป็นช่อพรู  ดอกเล็กสีขาว มีเขียวอมเหลืองอ่อนๆ แซมบ้างเล็กน้อย ดูงามมาก มักเริ่มบานเวลาเช้าและส่งกลิ่นหอมเย็นๆ ไปชั่วขณะประมาณครึ่งวันเห็นจะได้ ปลูกเป็นง่าย ตัดกิ่งชำ ทับกิ่ง หรือตัดรากชำเอาก็ได้เป็นง่ายทั้งนั้น

            ถิ่นเดิมของลดาวัลย์อยู่ในเอซียเขตร้อน  เป็นพันธุ์ไม้วงศ์เดียวกับผักบุ้ง  ดอกแส และมอร์นิ่งกลอรี่