ราชาวดี
Buddleja paniculata  Wall.
(BUDDLEJACEAE)

 

      เห็นกลีบอ่อนละเอียดบางสอางค์ศรี
ทั้งหอมหวานซ่านอารมณ์เมื่อดมดอม
ราชาวดีนามนี้ไพเราะยิ่ง
เพียบพร้อมคุณความดีที่นิยม

  ค่อยค่อยคลี่ส่งกลิ่นประทินหอม
ที่ตรมตรอมเหือดหายคลายระทม
ดุจดังหญิงรูปรวยสวยสม
เพียบพร้อมคุณความดีที่นิยม


ลำนำดอกไม้...วิยดา เทพหัตถึ   

            ราชาวดี หรือบางท่านเรียกกันว่า พวงกระรอกขว พวงกระรอกเขมร  เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง ผิวใบสากสีเขียวด้านๆ ดอกออกเป็นช่อกลมๆ โตประมาณนิ้วมือ และยาวประมาณ 10-15 ซม. มีดอกแต่ละดอกเล็ก สีขาวสะอาด มีกลิ่นหอมแรง ส่งกลิ่นในเวลาเช้าๆ ไม้ต้นนี้เป็นไม้มาจากต่างประเทศ (อินเดียตอนเหนือ) มีผู้คนนิยมปลูกกันมาก ปลูกจากกิ่งตอนกันแทบทั้งสิ้น

            เป็นพันธุ์ไม้สกุลเดียวกับราชาวดีป่าที่พบในประเทศไทยทางภาคเหนือ แต่ของป่าของไทยมีกลิ่นต่างกัน และหอมอ่อนๆ เท่านั้น