รสสุคนธ์
Tetracera loureiri  Pierre.
(DILLENIACEAE)

     มะลิวันพันกอพฤกษาดาด
เหมือนผ้าลาดขาวละออหนอน้องเอ๋ย
รสสุคนธ์ขึ้นเป็นดงอย่าหลงเลย
กำลังเผยกลีบเกสรสลอนชู


เงาะป่า....พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6

                ไม้เลื้อย ลำเถาใหญ่ ใบทึบ กิ่งและใบสากคาย ขอบใบจักเล็กน้อย ดอกออกเป็นช่อใหญ่ กลีบสีขาว และมีเกสรเป็นพู่สีขาวเช่นเดียวกัน ขนาดของดอกประมาณ 0.5-1 ซม. กลิ่นหอมแรงฉุนมาก หอมตั้งแต่เวลาเช้าตรู่จนตลอดถึงเย็น ดอกมีเสมอ ปีหนึ่งหลายครั้ง เป็นต้นไม้ที่ขึ้นได้งอกงามดี ทั้งในที่แจ้งและรำไร เวลาจะเอาไปปลูกใหม่จะตอน หรือจะสกัดรากก็ได้

                  รสสุคนธ์เป็นพันธุ์ไม้ในท้องถิ่นของเอเซียเขตร้อน อยู่ในวงศ์เดียวกับมะตาด และส้าน นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับกันทั่วไป จัดเป็นไม้เลื้อยที่เลี้ยงง่าย แต่ต้องหมั่นตัดแต่งเถา เพราะค่อนข้างโตเร็ว หากขึ้นอยู่ในดินอุดมสมบูรณ์