ผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ        
 
นายพรชัย จุฑามาศ นำ นางสุรภีร์ โรจนวงศ์ ในนามมูลนิธิสุทธิพงษ์ ศรีวิกรม์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๓

กลับหน้าหลัก