ผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
 

          นายพรชัย จุฑามาศ นำคณะผู้บริหารโรงเรียนพิชญศึกษา อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบทุนในการจัดตั้งมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓

กลับหน้าหลัก