สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรความก้าวหน้า
ของกิจกรรมต่างๆ ของ
โครงการส่วนพระองค์ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ สวนจิตรลดา ในวันพืชมงคล เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓
 

        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ (ข่าวจากมติชน)

   

กลับหน้าหลัก