อพ.สธ. เปิดรับสมัคร
วิทยากร ประจำ อพ.สธ. ส่วนกลาง และ ประจำภาคตะวันออก
 

 

              ด้วยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ วิทยากร ประจำส่วนกลาง และ วิทยากรประจำภาคตะวันออก
คุณสมบัติทั่วไป  :

1.      มีสัญชาติไทย

2.      วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ที่มีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์

3.      สามารถใช้คอมพิวเตอร์  MS office ได้ดี

4.    สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดและอยู่ปฏิบัติงานประจำที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ ได้

5.      หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

             ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ นางสาวอริศรา รื่นอารมย์ สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนจิตรลดา โทร. 0-2282-1850, 0-2282-0665  ในเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่  12 เมษายน ๒๕๕๔

 

HOME