อพ.สธ. เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน อพ.สธ.
 

 

             
           ด้วยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ จำนวน  2 อัตรา

โดยมีรายละเอียดของผู้สมัครดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป
  :

1.      ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย  อายุไม่เกิน 25 ปี

2.      วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

3.      มีพื้นฐานสามารถใช้คอมพิวเตอร์  MS office สามารถทำงานด้านกราฟิก อาทิ Photoshop, Ilastrator, Dreamweaver  ได้ดี

4.      สามารถอ่านเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี

5.      สามารถอ่านเขียน / ร่างหนังสือทางราชการได้

6.      หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7.      หากผ่านการพิจารณาแล้ว จะต้องทดลองงานเป็นระยะเวลา 6 เดือน

                ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ คุณศศิธร สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนจิตรลดา โทร. 0-2282-1850, 0-2282-0665  ในเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่  4 ธันวาคม ๒๕๕๓

 

HOME