อพ.สธ. เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ช่างยนต์ ประจำ อพ.สธ. สวนจิตรลดา
 

 


              ด้วยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างยนต์  ปฏิบัติงานที่สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ จำนวน 1 อัตรา

โดยมีรายละเอียดของผู้สมัครดังนี้
คุณสมบัติทั่วไป  :

1.      เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

2.      มีสัญชาติไทย

3.      วุฒิการศึกษา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่างยนต์

4.      สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่

5.      มีพื้นฐานสามารถใช้คอมพิวเตอร์  MS office ได้ดี

6.      สามารถทำงานเอกสารได้  จัดเก็บเอกสารเป็น

7.      หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

8.      หากผ่านการพิจารณาแล้ว จะต้องทดลองงานเป็นระยะเวลา 6 เดือน

              ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ นางสาวสุญาณิกา ลำเจียกเทศ สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนจิตรลดา โทร. 0-2282-1850, 0-2282-0665  ในเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

 

HOME