อพ.สธ. เปิดรับสมัคร
วิทยากร ประจำ อพ.สธ. ภาคใต้ตอนบน และ 4 จังหวัดภาคใต้
 

 

              ด้วยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ วิทยากร ประจำ อพ.สธ. ภาคใต้ตอนบน และ 4 จังหวัดภาคใต้
คุณสมบัติทั่วไป  :

1.      มีสัญชาติไทย

2.      วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ที่มีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์

3.      สามารถใช้คอมพิวเตอร์  MS office ได้ดี

4.     หากเป็นคนในพื้นที่ และมีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

             ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ นางสาวอริศรา รื่นอารมย์ สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนจิตรลดา โทร. 0-2282-1850, 0-2282-0665  ในเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่  ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

 

HOME