สูงค่าและงดงาม ด้วยพระนาม "สิริกิติ์"

      พรรณไม้ดอกมีความเกี่ยวพันกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนั้น มีอยู่หลายชนิด อาจ สามารถจำแนกแยกได้ดังนี้คือ  ดอกไม้ในพระนามาภิไธยมีจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ กุหลาบควีนสิริกิติ์ คัทลียาควีนสิริกิติ์ และดอนญ่าควีนสิริกิติ์ ซึ่งมีที่มาจากการที่นักวิจัยทางพฤกษศาสตร์ชาวต่างประเทศได้พัฒนาสายพันธุ์ ของดอกไม้ทั้ง 3 ชนิด จนได้สายพันธุ์ใหม่ซึ่งมีโครงสร้างของลำต้นและองค์ประกอบดอกที่สวยงามสมบูรณ์ จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระนามาภิไธย "สิริกิติ์" ขานท้ายชื่อของดอกไม้ชนิดนั้น  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีของไทย

          ส่วนดอกไม้ที่เกี่ยวข้อง จากการได้รับพระราชทานนามมีจำนวน 7 ชนิด คือ  ทิพเกสร  สรัสจันทร โมกราชินี  นิมมานรดี สร้อย สุวรรณา   ดุสิตา   มณีเทวา  ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไม้ที่เกิดขึ้นในทุ่งหญ้า ป่าเขาตามธรรมชาติบางชนิดเป็นพันธุ์ไม้ประจำถิ่น ที่หายากซึ่งได้ทอดพระเนตรเห็น เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร และโปรดเกล้าฯ ให้นักพฤกษศาสตร์ปลูกขยายพันธุ์ดอกไม้ป่าดังกล่าว ภายในบริเวณพระตำหนักที่ประทับ  บางชนิดโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามแก่ดอกไม้นั้น ตามที่มีผู้ทรงกราบบังคมทูลขอพระราชทานนาม และได้ทูลเกล้าฯ ถวายนามดอกไม้ให้ทรงเลือก ซึ่งแต่ละนามที่ทรงเลือกนั้น ล้วนสะท้อนความหมายตามความสวยงาม และลักษณะที่โดดเด่นของดอกไม้แต่ละชนิด

         และยังมีอีก 2 ชนิด ซึ่งเป็นดอกไม้ที่ทรงโปรดคือ กุหลาบมอญ และชบาสีฟ้า จัดเป็นดอกไม้ที่มีสีสันงดงาม มีโครงสร้างของดอกที่อ่อนช้อยละเมียดละไม เป็นที่ต้องพระราชหฤทัยยิ่งนัก

           ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 ประเทศไทยเราได้พรรณไม้พระนามาภิไธยใหม่ ซึ่งเป็นชนิดใหม่ของโลกด้วย นั่นคือ "มหาพรหมราชินี" Mitrephora siriketiae Weerasooriya, Chalermglin & M.K.R.Saunders อยู่ในสกุล Annonaceae ติดตามรายละเอียดได้ในบุปผาราชินี

qs5.jpg (13919 bytes)

qs3.jpg (14924 bytes)
ที่มา : ปฎิทินการไฟฟ้านครหลวงประจำปี 2547

www.rspg.or.th