พรรณไม้ของสังคมพืชตามโขดหิน

 

ตะบัน Xylocarpus rumphii   (Kostel.) Mabb. (Meliaceae) ไม้ต้นขนาดใหญ่ แตกกิ่งต่ำ เรือนยอดแผ่กว้างแน่นทึบ ดอกเล็ก สีขาว ออกบนช่อแตกแขนงสั้น ผลกลม ผิวแข็ง เมล็ดใหญ่เป็นเหลี่ยมประกบกันเป็นก้อนกลม ตะบันเป็นพรรณไม้ตามฝั่งทะเลที่หายากชนิดหนึ่ง พบเฉพาะตามฝั่งทะเลและหมู่เกาะที่ไม่ถูกรบกวน

   

โกงกางหูช้าง Guettarda speciosa  L. (Rubiaceae) ไม้ต้นขนาดเล็ก เรือนยอดเป็นพุ่มโปร่ง ดอกสีขาว บานกลางคืน กลิ่นหอม ผลกลม หัวท้ายค่อนข้างแบน เมื่อแก่จัดสีจะซีดลงเกือบขาว
 

 

 

เทียนทะเล Pemphis acidula  Forst   (Lythraceae) ไม้ต้นขนาดเล็ก แตกกิ่งต่ำ เรือนยอดเป็นพุ่มโปร่ง ขึ้นตามโขดหินติดกับหาดทราย บางครั้งขึ้นได้ตามซอกหินหรือผาหินที่มีดินทรายปนอินทรีย์วัตถุเล็กน้อย เหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้ประดับ ทนต่อมลพิษในเมือง ตัดแต่งกิ่งและพุ่มเรือนยอดได้ง่าย

 

 

โพทะเล  Thespesia populnea     Soland. ex Correa(Malvaceae) ไม้ต้นขนาดเล็ก แตกกิ่งแขนงมาก ดอกแรกบานสีเหลือง แล้วเปลี่ยนเป็นสีชมพูอมม่วงหรือสีม่วงเมื่อใกล้จะโรย นำมาปลูกเป็นไม้ประดับได้ดี เปลือกและเนื้อไม้มี่น้ำฝาด เปลือก ใบ และผล ใช้เป็นสมุนไพร ยาต้มของใบใช้รักษาโรคผื่นคัน น้ำจากผลใช้รักษาพุพอง

 

 

กระทิง หรือ สารภีทะเล  Calophyllum inophyllum     L. (Guttiferae) ไม้ต้นขนาดใหญ่ ทุกส่วนมียางสีเหลืองอมเขียว ดอกสีขาว กลิ่นหอม นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ทนต่อมลพิษในเมือง ปัจจุบันเกือบจะไม่พบในสภาพธรรมชาติ เนื่องจากถูกตัดฟัน และพื้นที่ชายทะเลถูกรบกวนเป็นประจำ

 

 

หมันทะเล   Cordia subcordata    Lamk.(Boraginaceae) ไม้ต้นขนาดเล็ก แตกกิ่งต่ำ เรือนยอดเป็นพุ่มโปร่ง  ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง เหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้ประดับในเมือง ทนต่อมลพิษ