ย้อนกลับ

 
 

สังคมพืชหมู่เกาะแสมสาร

 

สังคมพืชหาดทราย หญ้าลอยลม Spinfex littoreus ขึ้นเป็นแนวด้านหน้า ด้านหลังเป็นสังคมพืชป่ารุ่นหรือป่าเหล่า


 

   

สังคมตามโขดหิน ประกอบด้วย ไม้ต้น ขึ้นแทรกระหว่างโขดหิน มีระบบเรือนรากที่แข็งแรง แผ่กว้าง เช่น ตะบัน Xylocarpus rumphii , เทียนทะเล Pemphis acidula , โพทะเล Thespesia populnea , โกงกางหูช้าง Guettarda speciosa  ฯลฯ

 

 

สังคมพืชป่าดิบแล้ง (ฝั่งทะเล) เป็นสังคมพืชหลักของหมู่เกาะแสมสารครอบคลุมพื้นที่เชิงเขาใกล้ระดับน้ำทะเล จนถึงยอดเขา เกด Manilkara hexandra   เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ขึ้นเด่นที่สุดของชั้นเรือนยอด นอกจากนี้มีพรรณไม้ที่ไม่ผลัดใบอีกหลายชนิด เช่น พลองชนิดต่างๆ (Memecylon  spp.) , มะพลับชนิดต่างๆ ( Diospyros   spp.) ฯลฯ

 

 

สังคมพืชหน้าผา พบตามผาหินที่เกิดจากภูเขาพังทลาย พรรณไม้หลายประเภทขึ้นได้ตามซอกหินที่มีดินหรืออินทรีย์วัตถุเพียงเล็กน้อย เช่น สลัดได  Euphobia  antiquorumไทร  Ficus  spp.  ตะขบป่า  Flacourtia  indica  , หนามพรม  Carissa  spinarumตานหม่อน  Vermonia  elliptica  , ฯลฯ