คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.กำหนดสำรวจ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

ระหว่างวันที่ 2-9 เมษายน 2553

:: กำหนดการโดยคร่าว ::

:: ประมวลภาพ::