การออกปลูก
 
 

วัสดุปลูก ขี้เถ้าแกลบ  (แกลบดำ) ผสมทราย หรือ ขุยมะพร้าว

อุณหภูมิที่เหมาะสม  22°C -  30°C ไม่ควรต่ำหรือสูงไปกว่านี้
2 เดือนแรก ไม่ควรโดนแสงแดด