อพ.สธ. เยี่ยมประเมินสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรีย
โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม จันทบุรี