อพ.สธ.เยี่ยมให้คำแนะนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนวารินชำราบ  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี