อพ.สธ.เยี่ยมประเมินสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
พื้นที่ภาคใจ้ จำนน ๘ แห่ง