อพ.สธ.เยี่ยมให้คำแนะนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ