อพ.สธ.เยี่ยมให้คำแนะนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ