อพ.สธ.เยี่ยมให้คำแนะนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ