อพ.สธ.เยี่ยมให้คำแนะนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนประชารัฐสามัคคี อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา