อพ.สธ.เยี่ยมให้คำแนะนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม อ.จักราช จ.นครราชสีมา