อพ.สธ.เยี่ยมให้คำแนะนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนบ้านซับไทรทอง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา