อพ.สธ.เยี่ยมให้คำแนะนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม