อพ.สธ.เยี่ยมให้คำแนะนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนม่วงมิตรพิทยาคม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด