อพ.สธ.เยี่ยมให้คำแนะนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนวังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา