อพ.สธ.เยี่ยมให้คำแนะนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนบ้านตบหู อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี